என்றுமே ஆழியா நெஞ்சில் வடுவாகவே உரமிட்டு இருப்பது 2004 ஆழிப் பேரலையின் அகோரத் தாண்டவமே .. ஆழிப்பேரலை அனர்த்தத்தினால் உயிர் நீத்த எமது உறவுகளின் ஆன்மாக்கள் சாந்தியடைய செபிப்போம் .

2019-12-26

Total visitors : 1719416

Latest Video

Links

Holy Bible
Sacred heart church, Iruthayapuram
© Diocese of Batticaloa, Sri Lanka. All rights reserved world wide.Developed by NSystemNetworks