இயேசு சபைத் துறவி அருட்பணி ஜோன் ஜோசப் மேரி “ பணியே வாழ்வாக “ குருத்துவப் பொன்விழா நூல் வெளியீட்டு விழா

2019-11-12

Total visitors : 1721597

Latest Video

Links

Holy Bible
Sacred heart church, Iruthayapuram
© Diocese of Batticaloa, Sri Lanka. All rights reserved world wide.Developed by NSystemNetworks