வீச்சுக்கல்முனை பங்கு சமுகத்தினரால் "விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள்" என்கின்ற இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளின் காட்சி இன்று மாலை 12.04.2019 (வெள்ளிகிழமை) ஆலய முன்றலில் காண்பிக்கப்பட்டது.

2019-04-12

Total visitors : 1655902

Latest Video

Links

Holy Bible
Sacred heart church, Iruthayapuram
© Diocese of Batticaloa, Sri Lanka. All rights reserved world wide.Developed by NSystemNetworks