April 7, 2024

இறை இரக்கத் திருவிழா 2024

இறை இரக்கத் திருவிழா 07.04.2024.
மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட இறைஇரக்க திருவிழா 07.04.2024 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு இறைஇரக்க செபமாலையுடன் திருவிழா கூட்டுத் திருப்பலி எமது மறைமாநில ஆயர் அதிவணக்கத்துக்குரிய ஜோசப் பொன்னையா அவர்களின் தலைமையில் மிகச் சிறப்பாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது.